Süüria Yarmouki pagulaslaagri õudused kinnitavad vajadust anda Süürias toimuvad kuritööd Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse

Inimeste tapmine Süüria Yarmouki pagulaslaagris kinnitab vajadust anda Süürias toime pandud kuritööd uurimiseks Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse.
 
Julgeoleku- ja humanitaarolukord halveneb Süürias jätkuvalt, eriti teeb muret olukord Yarmouki pagulaslaagris, kuid ka teistes palestiinlaste laagrites. Yarmouki laagri ülevõtmine ja terrorismiaktid ISILi ja Jabhat al-Nusra poolt ning laagri sissepiiramine Assadi režiimi poolt on muutnud põgenikelaagri maapealseks põrguks.
 
On täiesti lubamatu, et Süüria julgeolekujõud hoiavad inimõiguste kaitsjaid Yarmouki laagris kinni. Rahvusvaheliste abiorganisatsioonidele nagu ÜROle, Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele ja teistele organisatsioonidele tuleb tagada takistamatu pääs pagulaslaagrisse, et võimaldada vajalik humanitaarabi juurdepääs, evakueerida haavatud tsiviilisikud ja võimaldada tsiviilisikutel turvaliselt laagrist lahkuda juhul kui nad seda soovivad ning sisse tuleks seada ka humanitaarkoridorid, mida ei kontrolliks Süüria režiim ega ISIL ja Jabhat al-Nusra.
 
Süüria olukorrale tuleb kiiremas korras püsiv lahendus leida. Süürias ei ole võimalik saavutada kestvat rahu, kui konflikti käigus toime pandud kuritegude süüdlasi ei võeta vastutusele. Süüria olukord tuleb anda uurimiseks Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse. Kui seda lahendust siiski toimima ei saada, tuleks tõsiselt kaaluda hiljutist ÜRO uurimiskomisjoni soovitust luua Süürias toime pandud kuritegude jaoks erikohus.
 
Euroopa Parlament peab korraldama humanitaarolukorra sõltumatuks hindamiseks Yarmouki pagulaslaagrisse ad hoc-visiidi nii pea, kui julgeolekutingimused seda võimaldavad.