nn Donetski ja Luganski rahvavabariigi sümboolika kasutamisest ELi liikmesriikides

Esitasin Euroopa Komisjonile arupärimise seoses nn Donetski ja Luganski rahvavabariigi nimeliste moodustiste terroristliku tegevusega ning nende sümboolika kasutamisega provokatiivsetel eesmärkidel ka Euroopa Liidu liikmesriikides.

Nn Donetski ja Luganski rahvavabariigi nimeliste moodustiste tegevuse tõttu on Ukrainas hukkunud tuhandeid inimesi ja sajad tuhanded on põgenenud. Muuhulgas kasutavad need organisatsioonid vägivalda ja terroristlikke meetodeid. Küsisin miks ei ole neid organisatsioone lülitanud terroristlike või terrorismi toetavate organisatsioonide nimekirja ja mis peaks juhtuma, et Euroopa Liit seda teeks.

Ühtlasi küsisin kuidas suhtub Euroopa Komisjon nn Luganski ja Donetski rahvavabariikide lippude ja muu sümboolika kasutamisse ELi liikmesriikides korraldatud avalikel üritustel ning millised on Komisjoni meelest võimalused piirata või keelata sellise sümboolika provotseerivat kasutamist Euroopa Liidu liikmesriikides.

Leian, et terroristliku kalduvusega organisatsioonide sümboolikal ei tohiks olla kohta ELi riikide, seal hulgas Eesti tänavapildis.