Euroopa suhted lõunanaabritega on saanud kõvasti kahjustada

Esinesin Kataris Doha Foorumil kus rääkisin sellest, et Euroopa suhteid laiema Lähis-Ida riikidega varjutavad tõsiselt Euroopa vahetus naabruses ägenevad konfliktid, mille tugev negatiivne mõju Euroopale kasvab.

Nii äärmusliikumise ISIL tegevus, Süüria kodusõda kui muu vägivald on põhjustanud ulatusliku põgenikelaine Euroopasse, ISIL värbab võitlema Euroopa riikide kodanikke, normaalne kaubandus- ja investeerimistegevus Lähis-Ida riikidega on häiritud ning kasvavad kulud humanitaarabisse. Kõik see on oluliselt muutmas Euroopa suhteid oma vahetu naabrusega.

Euroopalt eeldatakse küll rohkem poliitilist vahendustegevust konfliktide lahendamisele kaasaaitamiseks, kuid põhivastutus peab olema siiski piirkonna riikidel. Samuti peavad laiema Lähis-Ida riigid ise rohkem panustama nii pingete vähendamisse, põgenike vastuvõtmisse ja nende toetamisse kui ISILi-vastasesse võitlusesse. ISILi vastasse tegevusse saaksid araabia riigid oluliselt rohkem panustada.

Laienevate konfliktide tõttu on saanud kahjustada paljud sidemed Euroopa ja laiema Lähis-Ida riikide vahel. Nii on vähenenud turism Egiptusesse, Jordaaniasse ja ka teistesse piirkonna riikidesse, väiksemaks on jäänud investeeringud ja kaubavahetus. See kõik puudutab aga Euroopa vahetut naabrust, mistõttu see negatiivne trend tuleb kiiresti murda.