Eesti laevakaitsjate vabastamine peab olema laual kõigil ELi ja India kohtumistel

Ei ole aktsepteeritav, et India Ülemkohus venitab Eesti laevakaitsjaid puudutava kohtuotsusega. On täiesti arusaamatu, miks ülemkohus niimoodi venitab. Seetõttu ei saa mehed ka endiselt Indiast lahkuda. Neilt on juba rohkem kui poolteiseks aastaks võetud võimalus tööd teha ja oma perekondade juurde minna ning lisaks on mitme mehe tervis märgatavalt halvenenud. Mehed tuleb viivitamatult koju lubada.
Olen korduvalt pöördunud ELi välisasjade kõrge esindaja Mogherini poole Indias viibivate Eesti laevakaitsjate küsimuses. Mogherini vastas viimati, et EL on selle küsimuse viimastel kuudel India esindajatega mitu korda tõstatanud ja et EL suhtus positiivselt laeva MV Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliikme õigeksmõistmisse eelmise aasta juulis Madrasi kõrgema kohtu poolt ning on jälginud pingsalt Tamil Nādu politsei poolt India ülemkohtule esitatud kaebusega seotud sündmusi. Samuti kinnitas Mogherini, et EL pöörab jätkuvalt vajalikku tähelepanu kõnealusele ja muudele kohtuasjadele, mis on seotud ELi kodanikega, kes on Indias kinni peetud.

Llaevakaitsjate küsimust tuleb jätkuvalt rahvusvahelise tähelepanu all hoida kuni Eesti ja Briti laevakaitsjad koju saavad. Teema peab olema laual ka kõigil ELi-India kohtumistel.