ELi liikmed peavad murdma kaitsekulude langustrendi

Ütlesin seoses julgeoleku- ja kaitsepoliitika aruteluga parlamendi täiskogul Strasbourgis, et kõigepealt peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid murdma kaitsekulude langustrendi ning kasutama olemasolevaid võimalusi, nagu ELi lahingrühmad ja sõjalised ning tsiviilmissioonid.


Venemaa agressioon Ida-Ukrainas ning konfliktid Süürias ja Iraagis koos terroriorganisatsiooni ISIS esilekerkimise, Liibüa kriisi ja terrorismiohuga ohustavad otseselt Euroopa Liidu julgeolekut. Eelkõige vajavad kõrgendatud tähelepanu terrorismi- ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, küberkaitse ja rände valdkond.

Euroopa Liit peab ergutama liikmesriike lähtuma NATO eesmärgist eraldada vähemalt 2% SKPst kaitsekuludele. Kaitse-eelarvete langustrend ELi liikmesriikides peab murduma, sest see ei kajasta enam tegelikku julgeolekupoliitilist olukorda.


Samuti tuleb ELil tugevdada nii tsiviilmissioone kui valmis olla sõjalisteks missioonideks, muu hulgas ELi lahingrühmade kasutamiseks, mida ei ole siiani tehtud. “Toetan täiendavaid samme tsiviilmissioonide rahastamise kiirendamiseks ning rakendamiskorra lihtsustamiseks, et EL oleks paindlikum kriisidesse õigeaegselt sekkumisel,” lisas ta.  “Ja loomulikult tuleb lõpuks normaliseerida NATO ja ELi koostöö.”

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s