ELi liikmed peavad murdma kaitsekulude langustrendi

Ütlesin seoses julgeoleku- ja kaitsepoliitika aruteluga parlamendi täiskogul Strasbourgis, et kõigepealt peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid murdma kaitsekulude langustrendi ning kasutama olemasolevaid võimalusi, nagu ELi lahingrühmad ja sõjalised ning tsiviilmissioonid.


Venemaa agressioon Ida-Ukrainas ning konfliktid Süürias ja Iraagis koos terroriorganisatsiooni ISIS esilekerkimise, Liibüa kriisi ja terrorismiohuga ohustavad otseselt Euroopa Liidu julgeolekut. Eelkõige vajavad kõrgendatud tähelepanu terrorismi- ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, küberkaitse ja rände valdkond.

Euroopa Liit peab ergutama liikmesriike lähtuma NATO eesmärgist eraldada vähemalt 2% SKPst kaitsekuludele. Kaitse-eelarvete langustrend ELi liikmesriikides peab murduma, sest see ei kajasta enam tegelikku julgeolekupoliitilist olukorda.


Samuti tuleb ELil tugevdada nii tsiviilmissioone kui valmis olla sõjalisteks missioonideks, muu hulgas ELi lahingrühmade kasutamiseks, mida ei ole siiani tehtud. “Toetan täiendavaid samme tsiviilmissioonide rahastamise kiirendamiseks ning rakendamiskorra lihtsustamiseks, et EL oleks paindlikum kriisidesse õigeaegselt sekkumisel,” lisas ta.  “Ja loomulikult tuleb lõpuks normaliseerida NATO ja ELi koostöö.”