Ida-Ukraina nn Donetski ja Luganski separatistide terroriorganisatsiooniks kuulutamine vajab kõigi ELi riikide konsensust

Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini vastas europarlamendi saadikute küsimusele, kas Mogherinil on kavas nõuda nn Donetski ja Luganski rahvavabariigi terroriorganisatioonide loetellu lisamist. Tema sõnul on ELi liikmesriigid küsimust arutanud, kuid ei ole teinud otsust.

Nn Donetski ja Luganski rahvavabariigid rahvusvahelisse terroriorganisatsioonide nimekirja lisada, sest see tähendaks nende nimetamist õige nimega. Need organisatsioonid tegutsevad vägivalda kasutades Ukraina suveräänsuse ja terviklikkuse vastu ning nende tegevuse tõttu on hukkunud tuhandeid inimesi.

Mogherini ütles vastuses, et täiendavat tähelepanu tuleks pöörata Ida-Ukraina ebaseaduslike relvastatud võitlejate võimalikule kandmisele terroriorganisatsioonide loetellu. Euroopa Nõukogu otsus kanda üksus terrorirühmituste loetellu tuleb võtta vastu ühehäälselt. Sellise otsuse tagajärjel külmutataks üksuse varad ELis ja keelataks rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemine EList.

Mogherini lisas, et seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust õõnestava või ohustava tegevuse suhtes kehtestatavate piiravate meetmetega otsustas nõukogu 25. juulil 2014 külmutada nn Donetski Rahvavabariigi ja nn Luganski Rahvavabariigi varad ELis ning keelata neile varade kättesaadavaks tegemise EList.