ELi välisasjade kõrge esindaja kinnitas tegutsemist Eston Kohveri kojunaasmise nimel

ELi välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini vastas minu ja europarlamendi liberaalide fraktsiooni esimehe Guy Verhofstadti pöördumisele Estoni Kohveri vabastamise teemal, et jälgib Kohveri juhtumit ning et Euroopa välisteenistus käsitleb Kohveri röövimist ja ebaseaduslikku kinnipidamist kõikidel olulistel kohtumistel Venemaa kolleegidega. “Jagan teie muret seoses Kohveri röövimise ja kinnipidamisega, mis on kestnud juba üle kaheksa kuu,” ütles Mogherini oma vastuses. “Jätkan Eston Kohveri viivitamatu vabastamise ja tema turvalise kojunaasmise nõudmist,” lisas ta.

Kohveri ebaseaduslikku kinnipidamist tuleb hoida rahvusvahelise tähelepanu ja surve all kuni tema vabastamiseni.

Mogherini kinnitas, et tema pressiesindaja on välja andnud kaks avaldust Kohveri juhtumi teemal – ühe septembris 2014 ja teise märtsis 2015, milles Mogherini väljendab muret Kohveri röövimise ning tema kinnipidamistingimuste pärast, sealhulgas adekvaatse õigusabi ning õiglase kohtumenetluse puudumise pärast. “Euroopa Liidu delegatsioon Moskvas on olnud korduvalt ühenduses Venemaa ametivõimudega, paludes juhtumi kiiret lahendamist. Viimati tõstatas Eston Kohveri küsimuse Euroopa välisteenistuse peasekretäri asetäitja Helga Schmid asevälisministrite tasemel toimunud kohtumisel oma visiidil Moskvasse 17. aprillil,” ütles Mogherini.

Palusime ühiskirjas Mogherinil käsitleda Kohveri röövimise ja ebaseadusliku kinnipidamise probleemi kõikidel kahepoolsetel ja mitmepoolsetel kohtumistel Venemaa ametivõimudega ja teha endast kõik oleneva Eston Kohveri vabastamiseks.

Ühiskiri pööras Mogherini tähelepanu ka sellele, et Eston Kohveri röövimisega on Venemaa ametivõimud rikkunud rahvusvahelist õigust, kuivõrd Venemaa julgeolekuametnikud sisenesid ebaseaduslikult Eesti territooriumile ja röövisid Eesti kodaniku.