Tüdrukute varajaste ja sundabielude kaotamiseks peab EL tegema koostööd kolmandate riikide ja piirkondlike organisatsioonidega

Euroopa Parlament käsitles võitlust sundabielude vastu.  Euroopa Liit peab tüdrukute varajaste ja sundabielude kaotamiseks tegema tihedat koostööd kolmandate riikide ja piirkondlike organisatsioonidega.

Miljonid tüdrukud on igal aastal sunnitud abielluma liiga noorelt ja kellegagi, keda nad ise valinud ei ole.  Tüdrukud, kes peaksid käima koolis ja arenema lastena, et tulevikus täisväärtuslikku elu elada, peavad selle asemel taluma vägivalda ja jõhkrust. Enamasti ei lubata neil jätkata õppimist koolis ning nende suremus on kõrge.
Tegemist on ka ELi otsese probleemiga, sest ka ELi kodanikest lapsi viivad vanemad kolmandatesse riikidesse sundabieludesse. 
See jõhkrus puudutab kümneid miljoneid tüdrukuid. Eelmise aasta lõpus ilmunud WHO raportist selgub, et teismeliste tüdrukute enesetapp on ületanud suremuse seisukohalt sünnitamisel suremuse, mida peeti seni kõige põhilisemaks teismeliste tüdrukute surma põhjuseks üle kogu maailma.
EL peab sellise laste õiguste rikkumise ja vägivalla vastu võitlema ja kutsuma üles ka teisi riike seda tegema. Selleks on vaja koostööd kolmandate riikide ja piirkondlike organisatsioonidega, et tõsta inimeste teadlikkust, muuta väärtushinnanguid, toetada seadusi ja poliitikaid, mille eesmärgiks on kaotada laste abieludesse sundimine ning adresseerida seda teemat ka kolmandate riikidega sõlmitavate kaubandus-, koostöö- ja assotsiatsioonilepingutes.

 

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s