Venemaal ei saa olla tagasiteed G7 riikide hulka enne agressiooni lõpetamist Ukrainas

Suurriikide G7 tippkohtumine peab andma selged seisukohad ka Venemaa jätkuvale agressioonile Ukrainas ja sellega seotud laiematele julgeolekuprobleemidele.

G7 tippkohtumise tulemusena tuleb Venemaale saata selge sõnum, et jätkuv agressioon Ukrainas toob kaasa sanktsioonide jätkumise. Mingit põhjust pole sanktsioonide leevendamiseks enne kui nende põhjused pole ära langenud.

G7 moodustavad ühiseid väärtuseid jagavad riigid. Kuni Venemaa ei lõpeta oma agressiivset käitumist, ei saa tal olla ka tagasiteed G7 või 8 liikmeskonda. 

Ka vabakaubanduslepingud on olulised ELi ja kõikide ELi mittekuuluvate G7 riikide vahel. Eriti oluline on edasi liikuda ELi ja USA vabakaubanduslepinguga. Sellel on lisaks majanduslikule ka poliitiline ja julgeolekualane tähtsus.  G7 tippkohtumine peab käsitlema ka energiajulgeoleku suurendamist.

 G7 kohtumise teisele päevale on kutsutud ka Aafrika riikide juhid. Ainuke võimalus praegusele põgenikelainele piiri panemiseks on leida lahendus kodusõdadele ja muule vägivallale, mis sunnib inimesi sellest piirkonnast lahkuma.

 7. ja 8. juunil toimuval G7 tippkohtumisel Saksamaal osalevad Kanada, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Jaapan, Ühendkuningriik ning Ameerika Ühendriigid. Ka Euroopa Liit on kõikidel kohtumisel esindatud.