Kõik ELi liikmesriigid peavad olema omavahel seotud elektri- ja gaasiühendustega

Euroopa energiavarustuskindlus on haavatav ning vaja on uusi energiaühendusi kõigi ELi liikmesriikide vahel ning ka uusi varustusallikaid.

Euroopal on nüüdseks juba mitmeid kogemusi, kuidas Venemaa on katkestanud gaasi tarnimise oma naaberriikidele, viimati juhtus see Ukrainaga. Me näeme taaskord, et Euroopa on selles küsimuses väga haavatav, mistõttu peab EL mitmekesistama oma energiaallikaid ning panema suurt rõhku oma energijulgeoleku tugevdamisele ja varustusele.

Euroopa gaasiturgu on vaja arendada ning Euroopa äärealad, nagu Balti riigid tuleb paremini ühendada ELi elektrituruga. Kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide elektrivõrgud peavad olema omavahel ühendatud. Olen täiesti kindel, et ka LNG terminalide rajamine mitmekesistab energiavarustust.

Energia siseturg peab olema ELis prioriteet, sealjuures infrastruktuuri projektide elluviimine ja siseturu ühtlustamine. Olulisel kohal on ka jõuda kokkuleppeni ELi ja USA vabakaubanduslepingu küsimuses ning samuti tuleb keskenduda koostööle Türgi ja Kesk-Aasiaga uute energiaallikate loomiseks.

Euroopa Liit peab välispoliitikas hoidma ühist joont ja olema võimeline jääma endale kindlaks ka juhul, kui mõni kolmas riik kasutab energiaga varustamist poliitilise relvana.