Esitasin Euroopa Komisjonile arupärimise seoses Eestile Venemaa kehtestatud kalatoodete sisseveokeeluga

Saatsin Euroopa Komisjonile arupärimise seoses Eestile Venemaa poolt kehtestatud kalatoodete sisseveokeeluga.
Venemaa poolt impordilitsentside jaoks mais inspekteeritud Eesti kalatöötlemisettevõtted vastavad kõikidele ELi nõuetele ning kalakonservide sisseveokeelu otsust tuleb vaadelda Venemaa sisseveokeelu kontekstis Euroopa Liidu toidukaupadele. Sisseveokeeld on ebaproportsionaalne ning selle põhjendused seavad Venemaa poolt vaadates kahtluse alla kogu ELi toiduohutussüsteemi, mistõttu tegemist on kõikide ELi liikmesriikide probleemiga. Sellest tulenevalt peaks Euroopa Komisjon sisseveokeelu küsimuse tõstatama järgmistel kohtumistel Venemaa esindajatega. Samuti küsisin kas ja kuidas plaanib Euroopa Komisjon toeks olla ettevõtetele, keda sisseveokeeld puudutab.