Euroopa Liit hindab võimalusi anda Ukrainale senisest rohkem toetust

Euroopa Liidu väliasjade kõrge esindaja Federica Mogherini ütles vastuses minu arupärimisele, et Euroopa Liit hindab praegu, kas ja millist abi saaks Ukrainale suurendada.

Küsisin arupärimises ELi välisteenistuse seisukohta ELi tugevama missiooni saatmise kohta Ukrainasse ning taotluse tegemise kohta ÜROle rahuvalvejõudude saatmiseks Ida-Ukrainasse, kus vaherahu rikutakse iga päev kümneid kordi.

Mogherini vastas, et hiljutisel ELi-Ukraina tippkohtumisel kuulutas EL välja hindamisotstarbelise tsiviilmissiooni Kiievisse, et uurida võimalusi anda rohkem toetust. “See Euroopa välisteenistuse kõrgetasemeline missioon toimus mais,” ütles Mogherini. “Selle põhjal hinnatakse, kui tulemuslik on toetus, mida EL juba praegu annab, sealhulgas tsiviiljulgeolekureformi ja OSCE erakorralisele vaatlusmissioonile antava toe osas.” Ta lisas, et samuti hinnatakse ELi toetuse suurendamise võimalusi. Mogherini lisas oma vastuses, et Minski kokkulepete kiire ja täielik rakendamine kõigi poolte poolt annab võimaluse liikuda Ida-Ukraina konfllikti jätkusuutliku poliitilise lahenduse saavutamise poole.

Konflikt Ukrainas nõuab rahvusvahelist sekkumist. Vaja on kindlustada kaduma kippuvat relvarahu ja lubada riiki ÜRO rahuvalvejõud või mitmekordistada OSCE missiooni. Need sammud peataksid vägivalla ja aitaksid ära hoida Ukraina edasise territooriumikaotuse. Kui õnnestuks vägivald peatada, alles siis saaks pidada tegelikke poliitilisi läbirääkimisi konflikti lõpetamiseks, Ukraina kontrolli taastamiseks oma piiride üle ning Ukraina saaks ise vabalt langetada otsuseid oma tuleviku üle.