Europarlamendi liikmed nõuavad tuhat piitsahoopi saava Saudi Araabia blogipidaja vabastamist

Euroopa Parlamendi liikmed saatsid Saudi Araabia kuningale Salmanile kirja, milles nõuavad blogipidaja Raif Badawi vabastamist. Saudi Araabia ülemkohus jättis 7. juunil jõusse Badawile määratud karistuse, milleks on kümneaastane vangistus ja tuhat piitsahoopi.
 
Selline karistus võrdub peaaegu kindlasti surmamõistmisega. Raif Badawit karistatakse selle eest, et ta kasutas rahumeelselt oma õigust sõnavabadusele.
 
Europarlamendi saadikud rõhutasid oma kirjas kuningas Salmanile, et Badawi abikaasa ja lapsed on hetkel Kanadas ning  Badawile tuleks anda võimalus oma pere juurde Kanadasse minna.
 
Nüüd, kus Saudi Araabia ülemkohus on otsuse teinud, on armuandmine ainuke viis Badawi päästmiseks. Ka 15 aastaks vangi mõistetud Badawi advokaadile tuleks armu anda, nagu ka teistele Saudi Araabia meelsusvangidele.
 
Kirjutasin samuti sellele kirjale alla kuna on vastuvõetamatu, et vaatamata tugevale rahvusvahelisele survele jättis Saudi Araabia niivõrd ebaausa ja julma karistuse jõusse. Euroopa Liidu ülesanne on Badawi juhtumile ja teistele Saudi Araabias toimuvatele inimõiguste rikkumistele tähelepanu juhtida ja survet avaldada, et selliseid ebainimlikke otsuseid ei tehtaks.