Täna algav Euroopa Ülemkogu peab pakkuma lahendusi ka põgenikelainete põhjuste leevendamiseks

Täna algaval Euroopa Ülemkogu kohtumisel tuleb leida vähemalt osaliselt lahendusi Euroopat survestavale põgenikeprobleemistikule, mis on suurendanud pingeid ka Euroopa Liidus liikmesriikide vahel.

Lisaks päevakajalistele Euroopa-sisestele valikutele tuleb teha otsuseid ka Euroopa Liidu tegutsemiseks põgenikelainete põhjuste leevendamisel.
 
Nii peab Euroopa Liit andma põgenikesurve leevendamiseks tugeva diplomaatilise panuse kokkulepete saavutamiseks, et vähendada sõdu ja konflikte Euroopa vahetus naabruses ning ka Euroopas endas ehk Ukrainas. Samuti panustama hästi varustatud põgenikelaagrite rajamisse konfliktipiirkondade läheduses.
 
Olukorra paranemine ainuüksi Süürias aitaks oluliselt kaasa põgenikelaine vähendamisele, kuid selleks peab Euroopa Liit ja kogu rahvusvaheline kogukond panustama Süüria kodusõja lõpetamisse ja ISILi väljasurumisse piirkonnast.   
 
Samuti tuleks kiiremas korras saavutada kokkulepped konfliktiriikide naabritega korralikult varustatud põgenikelaagrite rajamiseks, mis asuksid turvalises piirkonnas konfliktipiirkondade läheduses. Selleks tuleb saavutada kokkulepped vastavate riikidega, kuhu sellised varjupaigad rajada ning samuti tuleb tagada nende süsteemne varustamine. Samas tuleb ka juba olemasolevate põgenikelaagrite varustatust oluliselt parandada, mis vähendaks ka juba põgenikelaagritesse jõudnud inimeste motivatsiooni Euroopa suunas lahkuda.
 
See on kulukas, kuid võimaldaks põgenikel vältida eluohtlikku reisi üle Vahemere Euroopasse.
Lisaks Süüriale tuleb leida lahendus olukorrale Liibüas, mis võimaldaks seal Vahemerele eluga riskima minemise asemel oodata konflikti lõppu normaalselt varustatud varjupaikades. Liibüas stabiilsuse loomine on aga väga keeruline ülesanne.
 
ELi piiriagentuuri Frontexit tuleb samuti kiiresti tugevdada ning suurendada ka liikmesriikide panust Vahemere patrullidesse ja päästevõimekusse. Ühtlasi tuleb saavutada vabatahtlikkusel põhinev põgenike ümberpaigutamise lahendus riikidest, mis on kõige suurema migratsioonisurve all. Siinkohal saab abi pakkuda ELi keskne rahaline toetusmehhanism, mis aitaks vähendada ka riski Schengeni lõhkumisele.
 
Lisaks koostööle Euroopa Liidu liikmesriikide vahel tuleb teha tihedamat koostööd Türgiga. EL ja Türgi peavad koostöös leidma lahenduse Türki jõudnud sõjapõgenike turvalise varjupaiga suhtes.
 
Võrreldes 2013. aastaga oli eelmise aastaga Euroopasse saabunud põgenike arv peaaegu kolmekordistunud ja jõudis 278 000ni. Ainuüksi sellel aastal on juba üle kahe tuhande põgeniku Vahemerel uppunud.