Seoses Vene sõjalennukite riskikäitumisega tsiviillennukite suhtes tuleb muuta õhusõidukite käitumisreegleid

Euroopa Komisjoni liige Violeta Bulc vastas minu arupärimisele seoses Vene sõjalennukite lendudega, mis ei kasuta transpondreid ja mis on nähtamatud nii reisilennukitele kui ka tsiviillennujuhtidele ning tekitavad ohuolukordi.

Bulc ütles oma vastuses, et Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) uuris kõnealust probleemi ning esitas Euroopa komisjonile oma järeldused ja soovitused. Järeldustele viidates ütles Bulc, et lennuohutust mõjutavate juhtumite ehk tsiviillennukite lähedal lendavate sõjalennukite arv on 2014. aastal märkimisväärselt suurenenud.

“Enamik neist juhtumitest toimus rahvusvahelises õhuruumis avamere kohal,” ütles Bulc. “Kuna risk on suur, siis tuleks selle vähendamiseks vastuvõetava tasemeni võtta riskivähendamismeetmeid. Seepärast on tsiviil- ja sõjandusvaldkonna koostöö raames vaja ohutuse säilitamiseks välja töötada tehnilised lahendused,” lisas ta.

Euroopa õhuruumis ja eriti Läänemere piirkonnas on sagenenud Vene sõjalennukite lennud, mis ei kasuta transpondreid ja mis on nähtamatud nii reisilennukitele kui ka tsiviillennujuhtidele ning tekitavad ohuolukordi. Alles mõni päev tagasi oli ka Estonian Airi lennuk sunnitud seetõttu kurssi muutma. Kiiresti on vaja täiendada rahvusvahelisi lennundusreegleid ning selles osas peab EL näitama initsiatiiv.

Algatasin sel teemal Euroopa Parlamendis ka kirjaliku deklaratsiooni.

Bulci sõnul toetab Euroopa komisjon Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni konkreetseid algatusi, st tsiviil- ja sõjandusvaldkonna koostööd käsitleva ringkirja läbivaatamist.

“Oluline on, et liikmesriigid toetaksid riiklike õhusõidukite käitamisprotseduuride läbipaistvamaks muutmist,” lisas ta.

Samuti rõhutas Bulc, et Euroopa Komisjon jälgib hoolikalt Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni ja selle osalisriikide vahel peetavate arutelude käiku, et tagada tsiviillennundusega seotud riskide vähendamine vastuvõetava tasemeni Balti regioonis ja mujal Euroopa õhuruumis.