ELi ja USA vabakaubandusleping viib ka poliitilise ja julgeolekukoostöö uuele tasemele

Täna hääletati Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istungil parlamendi soovituste üle EL-USA vabakaubanduslepingu läbirääkimiste osas. Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus on ELi ja USA suhete edasises arengus äärmiselt oluline.

See leping on ka olulise poliitilise ja julgeolekulise tähendusega. Praeguses maailmas on ELi ja USA tugev koostöö väga oluline ning seetõttu tuleb võimalikult kiiresti ka uue lepingu sõlmimiseni jõuda.

ELi ja USA vabakaubandusleping peab aitama edendada majanduskasvu. Leping peab aitama tõsta meie rahvusvahelist konkurentsivõimet ja looma ELi äriühingutele, eeskätt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatele uusi võimalusi ning toetama kvaliteetsete töökohtade loomist Euroopa kodanikele ja tooma otsest kasu Euroopa tarbijatele.

Vabakaubandusleping looks suurimate võimalustega Euroopa ja USA vabakaubandusala.