Ettepanek esitada Boris Nemtsov postuumselt Sahharovi auhinna kandidaadiks

Tegin koos teiste mõttekaaslastest Euroopa Parlamendi liikmete Hans van Baaleni, Petras Austreviciuse, Kaja Kallase ja Norica Nicolaiga ettepaneku anda veebruaris tapetud Venemaa opositsiooniliidrile Boris Nemtsovile postuumselt Sahharovi auhind.

Auhind läheks Boris Nemtsovi Sihtasutusele, mille hiljuti lõi tema tütar ning mille eesmärk on toetada Vene kodanikuühiskonda võitluses rahumeelse ja demokraatliku Venemaa eest.

Boris Nemtsovile Sahharovi auhinna andmine saadaks tugeva signaali Venemaale ning oleks toetus kõikidele Vene kodanikuaktivistidele, kes võitlevad demokraatlike muutuste eest Venemaal. Nemtsovi tapmine oli šokeeriv, suurendas hirmuõhkkonda ühiskonnas ning näitas, kuivõrd vaenulik õhkkond valitseb kõikide võimukriitiliste inimeste suhtes. Auhinna andmisega saaksime näidata, et me ei unusta Nemtsovi pärandit ning aitaksime toetada sealset vähest kodanikuühiskonda.

Euroopa Parlament tunnustab Sahharovi auhinnaga isikuid, kes on väljapaistval moel aidanud kaasa võitlusele inimõiguste eest. Auhinda antakse välja 1988. aastast.