Ida-Virus töötuse kasvu vältimiseks võiks pöörduda ELi globaliseerumisega kohanemise fondi poole

Eesti võiks seoses suurte koondamistega Ida-Virumaal Nitroferdist ja Eesti Energiast pöörduda Euroopa Liidu globaliseerumisega kohanemise fondi poole toetuse saamiseks, et koondavatele võimalikult kiiresti uus töö leida.

Suurkoondamiste puhul on sellest fondist tehtud erinevatele ELi riikidele väljamakseid, et osutada koondatud inimestele näiteks individuaalseid tööturuteenuseid välistamaks töötute arvu ning seal hulgas pikaajaliste töötute arvu kasvu.

Euroopa Liit on loonud õigusnormid, et osutada täiendavat abi töötajatele ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

Koondamiskavadesse Ida-Virumaal tuleb suhtuda tõsiselt ning teha kõik, et vältida töötute arvu suurendamist ning inimeste raskustesse sattumist.