Iraani tuumakokkulepe loob ka eeldused Euroopa ja Iraani usalduse kasvuks

Aastaid kestnud Iraani tuumakokkuleppe läbirääkimiste tänane edukas lõppemine on oluline eeldus edasise usalduse suurendamiseks Iraani ja lääneriikide vahel.

Saavutatud kokkulepe loob eeldused ka Iraani-vastaste rahvusvaheliste piirangute vähendamiseks ning koostööks majanduse, kaubanduse ja ka energia valdkonnas. Loomulikult on vajalik Iraani tuumaobjektide inspekteerimine ning leppe tingimustest kinnipidamise järelevalve.

Iraan mängib olulist rolli ka laiema Lähis-Ida julgeolekuolukorra mõjutamisel. Näiteks võitluses ISISe vastu, Afganistani põgenike vastuvõtmisel, aga ka Süüria kodusõjale lahenduse leidmisel.