Nord Streami laienemine nõrgestaks Euroopa Liidu energiajulgeolekut

Esitasin koos teiste europarlamendi saadikutega arupärimise Euroopa Komisjonile seoses uute Nord Streami gaasitorude rajamise plaaniga.

Juunis saavutasid Vene riiklik gaasifirma Gazprom ning kolm ELi riikide ettevõtet Shell, E.ON ja OMV kokkuleppe laiendamaks Nord Streami gaasitoru projekti. Arvestades praegust rahvusvahelist olukorda ja ELi eesmärki suurendada oma energiajulgeolekut ning vähendada energiasõltuvust Venemaast, on antud plaan vastupidine nendele eesmärkidele.

On mitmeid näiteid, kus Venemaa kasutab energiat oma naaberriikide mõjutamiseks. Värskeim näide sellest on Ukraina. Ka Nord Streami laiendamise plaanid annaksid lisalöögi Ukrainale, sest arvestatav osa Venemaalt imporditud gaasist jõuab Euroopasse praegu läbi Ukraina.

Nendest kaalutlustest tulenevalt küsisime Euroopa Komisjonilt, kas Euroopa Komisjoniga on konsulteeritud seoses plaanidega suurendada Vene gaasitarneid ELile Läänemeres kulgevate gaasitorude kaudu. Samuti küsisime, milline on Euroopa Komisjoni seisukoht selles küsimuses, võttes arvesse ELi liikmesriikide poliitilisi, julgeoleku ja majanduslikke huvisid, Nord Streami laiendamise mõju Ukrainale ning seda, et ELi jätkuv ja suurenev sõltuvus gaasist ja seal hulgas Vene gaasist, on vastuolus ELi Energialiidu eesmärkidega.