Eston Kohveri vangistust ei pea Eesti ühiskond nimetama kohtuprotsessiks, vaid tegemist on räige poliitilise inimõiguste rikkumisega

Eston Kohveri vintsutamist Vene vanglates Moskvas ja Pihkvas võiksime mitte nimetada kohtuprotsessiks. Tegemist on poliitilise ja õigusliku farsiga ning räige inimõiguste rikkumisega.
Ükskõik, mida Eston Kohveri suhtes Moskvas ja Pihkvas fabritseeritakse, ei oma see mingit sisulist tähtsust. Tegemist on Vene eriteenistuse FSB tegevusega oma autoriteedi suurendamiseks FSB töötajaskonna ja kogu Venemaa silmis. Selle propagandategevuse hind on olnud juba üle 10 kuu Eston Kohveri elust.
Me ei peaks pöörama mingit tähelepanu Kohveri nn kohtuasjale ja nn süüdistustele ega nende sisule. Me ei pea minema FSB avantüüriga kaasa, vaid nõudma tema kohest vabastamist.
Kohveri röövimise ja vanglates hoidmise näol on tegu rahvusvahelise õiguse jämeda rikkumisega ning kõik sammud, mida Venemaa on tema suhtes ette võtnud, on poliitiline farss, milles suurimad kannatajad on Eston Kohver ja tema lähedased.
Seda saab Venemaa lõpetada vaid Kohveri vabastamisega. Samal seisukohal on lisaks Eestile ka Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Nõukogu ning paljud demokraatlikud riigid.
Mida kauem Kohveri kinnipidamine kestab, seda rohkem kahjustab see Venemaa rahvusvahelist kuvandit veelgi.