Eesti ja Briti laevakaitsjate kojulubamiseni tuleb kaaluda ELi ja India uute lepete külmutamist

Saatsin Euroopa Komisjonile arupärimise, milles küsin komisjoni edasiste sammude kohta Eesti ja Suurbritannia kodanikest laevakaitsjate koju aitamisel, sest protsess on taas takerdunud. Kuni Eesti ja Briti kodanikud pole taas kodumaal, tuleks kaaluda ka muude Euroopa Liidu ja India suhete valdkondadega edasiliikumise ning uute lepete külmutamist.

Praeguseks on laevakaitsjad olnud Indias kinni juba aasta ja kümme kuud. 2014. aasta juulis mõisteti laevakaitsjad õigeks, ent otsus kaevati India politsei poolt edasi. Ükski süüdistus jõus ei ole, kuid inimesi kodumaale ei lubata. Vastupidi – edasikaebuse kohtumenetlust on taas kuude võrra pikendatud. Tegemist ei ole inimõigusi austava kohtumenetlusega, sest mingit sisulist vajadust laevakaitsjate kinnihoidmiseks Indias edasikaebuse menetluse ajal pole.

Sellest tulenevalt küsin arupärimises, millised on komisjoni lähiaja sammud, et saavutada Eesti ja Briti kodanikele võimalus Indiast lahkuda ja koju minna. Samuti küsisin milliseid ELi ja India suhete aspekte India selline käitumine ELi kodanikega mõjutab ning kas ja milliseid ELi-India kokkuleppeid ja muid suhete aspekte peaks peatama ja külmutama kuni Eesti ja Briti kodanikest laevakaitsjad on kodumaale lubatud.