Euroopa Komisjon on elavdanud Venemaa impordipiirangute tõttu ELi põllumajandustoodete ettevõtetele uute turgude otsinguid

Euroopa Komisjon vastas minu arupärimisele seoses ELi võimalustega aidata ELi riikide, seal hulgas Eesti ettevõtteid, mis on mõjutatud Venemaa poolt kehtestatud toidukaupade impordipiirangutest.

Euroopa Komisjoni liige Phil Hogan ütles oma vastuses, et keelu tagajärjel on Euroopa Komisjon tõhustanud jõupingutusi, et aidata ettevõtjatel leida alternatiivseid turge, suurendades rahalisi vahendeid põllumajandustoodete müügi edendamiseks kolmandates riikides. Hogani sõnul töötab komisjon ka selle nimel, et kõrvaldada praegu kaubavahetust takistavad asjaolud, nagu kolmandate riikide sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed.

Eelmisel aastal Venemaa poolt ELi riikide toidukaupadele kehtestatud impordipiirangute tõttu on mitmed ELi põllumajandustootjad ja ettevõtjad kandnud märkimisväärset kahju. Euroopa Komisjon on öelnud, et on vajadusel valmis toetama sektoreid, mida Venemaa sanktsioonid kahjustavad ning sellest tulenevalt küsisin Euroopa Komisjonilt, milline on olnud Euroopa Liidu toetus Vene piirangutest mõjutatud ELi riikide ettevõtetele ja missugune on selliste toetuste jätkumise edasine kava.