Venemaa agressiivse tegevuse tõttu Ukrainas on külmutatud paljud ELi ja Venemaa koostööprojektid

ELi väliasjade kõrge esindaja Federica Mogherini vastas minu arupärimisele seoses ELi-Venemaa koostööprojektide jätkumisega, et Venemaa agressiivse tegevuse tõttu Ukrainas on külmutatud mitu ELi ja Venemaa koostööprojekti.

“Tulenevalt Euroopa Ülemkogu 16. juuli 2014. aasta taotlusest on komisjon vaadanud igal üksikjuhul eraldi läbi kahepoolsed ja piirkondlikud koostööprojektid Venemaaga,” ütles Mogherini oma vastuses. “Uusi kahepoolseid ega piirkondlikke projekte Venemaaga ei rahastata, välja arvatud hariduse, kodanikuühiskonna ja avaliku diplomaatia valdkonnas,” lisas ta.

Pean oluliseks ELi tegevust Venemaa kodanikuühiskonna toetamisel. Peame igal võimalikul viisil jätkama nende inimeste toetamist, kes võitlevad Venemaal demokraatlike väärtuste eest, tihtipeale oma tervise ja elu hinnaga.
Seega mõjutab koostööprojektide läbivaatamine Mogherini sõnul eelkõige ärikoostööd ja energeetika- ja transpordivaldkonna projekte. “Lisaks on lõpetatud koostöö teatavate Krimmi üksustega kooskõlas ELi poliitikaga, mille kohaselt ei tunnustata Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt. Piiriülene koosöö ja projektid, mis käsitlevad üksnes kodanikuühiskonna küsimusi, ei kuulu Euroopa Ülemkogu taotletud läbivaatamise alla,” lisas ta. Mogherini lisas, et ELi programmid hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas on avatud osalemiseks kolmandatele riikidele.

Samuti rõhutas ELi väliasjade kõrge esindaja, et 2015. aastal kavatsetakse jätkata koostööd ainult hariduse, teadusuuringute, kodanikuühiskonna ja avaliku diplomaatia valdkonnas. “Koostöö ulatus sõltub ELi ja Venemaa suhete arengust,” lisas Mogherini.