Kasvav põgenikesurve Euroopale suurendab ELi põgenikega tegelemise eelarvet

Hüppeliselt kasvanud põgenikesurve Euroopale sunnib Euroopa Liitu suurendama ka põgenikega tegelemise eelarvet nii sel kui ka järgmisel aastal.

Nii toetas Euroopa Parlament juulis ELi piirivalveagentuuri Frontexi, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ja Europoli eelarve suurendamist sel aastal 69,6 miljoni euro võrra.

Euroopa Parlament kutsus juba kevadel üles suurendama pagulasküsimustega tegelevate asutuste eelarveid. See vajadus on kahjuks kiiresti kasvav, arvestades kasvavat põgenikearvu Süüriast ning võimalikku olukorra halvenemist Ukrainas.
ELi järgmise aasta eelarve eelnõu näeb Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tugevdamiseks ja arendamiseks ette 174 miljonit eurot rohkem kui sel aastal.

See on aga vaid suurte probleemide tagajärgedega tegelemine. Senisest oluliselt rohkem tuleb panustada Euroopa naabruse konfliktide lõpetamisse, mis vähendaks Euroopa-suunalist põgenikesurvet ning põgenike varjupaikade toetamisse konfliktipiirkondade vahetus naabruses.