¨Juhtisin Euroopa Komisjoni tähelepanu ELi liikmesriikide reisihoiatuste ebaühtlusele ja vajakajäämistele

Saatsin Euroopa Komisjonile arupärimise, milles juhtisin tähelepanu ELi liikmesriikide poolt väljastatavate reisihoiatuste ja ohuhinnangute ebaühtlusele ning tegin ettepaneku ELi ühtse reisihoiatuse süsteemi rakendamiseks.

Viimased Euroopa turistide vastased rünnakud Tuneesias näitasid eelhoiatus- ja reisihoiatuste süsteemi ebaühtlust ja vajakajäämisi. Kõik ELi liikmesriigid väljastavad reisijatele avalikke reisihoiatusi ja ohuhinnanguid. Samas on see süsteem erinevate liikmesriikide puhul erinev ning kogupilt on ebaühtlane.

Samuti ei võta mõned reisikorraldajad välisministeeriumite reisihoiatusi tõsiselt ning jätkavad rühmareiside korraldamist ka riikidesse ja piirkondadesse, mille kohta on tehtud reisihoiatus.

Sellest tulenevalt küsisin Euroopa Komisjonilt, millised võimalused on Euroopa Liidu ühtse reisihoiatuste süsteemi rakendamiseks, millest saaksid lähtuda kõik liikmesriigid ning kuidas üldse oleks võimalik reisihoiatusi saada adekvaatsemaks ja süsteemsemaks. Samuti küsisin, kuidas panna reisikorraldajaid reisihoiatusi tõsiselt võtma ning kas see peaks olema rühmareiside korraldajatele kohustuslik.