ÜRO Julgeolekunõukogu peaks loobuma veto kasutamisest inimsusevastaste kuritegude uurimise puhul

ÜRO Julgeolekunõukogu oluliste resolutsioonide vetostamised viimastel kuudel näitavad, et senine jäik veto kasutamise võimalus ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste liikmete poolt halvab julgeolekunõukogu sisulise tegevuse ega võimalda lahendusi leida konfliktidele ja toimepandud massikuritegudele.
Viimased näited on Venemaa veto erikohtu loomisele sel nädalal Malaisia reisilennuki allatulistamises süüdistatavate vastutuselevõtmiseks ning mõned nädalad tagasi Srebrenica genotsiidi-teemalisele resolutsioonile. Vetostatud on aga ka Süüria kodusõda puudutavaid resolutsioone ning palju muud olulist.
Veto kasutamise piiramiseks algatasid 26 ÜRO liikmesriiki, seal hulgas Eesti kokkuleppe eelnõu, mille kohaselt peaksid ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed USA, Hiina, Venemaa, Suurbritannia ja Prantsusmaa vabatahtlikult loobuma veto kasutamisest genotsiidi, inimsusevastaseid kuritegusid ning sõjakuritegusid puudutavate resolutsioonide puhul.
See oleks esimene samm ÜRO Julgeolekunõukogu tegevuse nüüdisajastamisel. ÜRO 70. aastapäeval oleks väga sobilik see algatus vastu võtta.