EL peab olema valmis immigratsioonisurve kasvuks ka üle ELi idapiiri

Euroopa Komisjoni liige Dimitris Avramopoulos vastas minu arupärimisele seoses Euroopa Liidu välispiiri kaitse tugevdamise vajadusega suureneva immigratsioonisurve tõttu mitte ainult ELi lõunaosas, vaid ka ELi idapiiril ehk piiridel Venemaa, Valgevene ja Ukrainaga.

Seoses suureneva immigratsioonisurve ning kasvava terrorismiohuga tugevdatakse Euroopa Liidu piiri valvamist ELi lõunaosas, sealhulgas Vahemerel. Samas on kasvanud riskid ka immigratsioonisurve suurenemiseks idasuunalt ehk neis liikmesriikides, mis piirnevad Venemaa, Valgevene ja Ukrainaga. Seetõttu peaks Euroopa Liit ka idapiiri kaitse tugevdamisele rohkem rõhku panema.

Avramopoulos vastas minu päringule, et Euroopa Komisjon jälgib koos agentuuriga Frontex pidevalt olukorda ELi välispiiril, kaasa arvatud idapoolsel maismaapiiril, ja seni ei ole liikmesriikide piirivalveasutused teatanud rändevoogude olulisest suurenemisest idapiiri kaudu. “2014. aastal avastati idapiiril kokku 1275 ebaseaduslikku piiriületust, mis on 3% vähem kui 2013. aastal,” lisas ta.

Avramopoulose sõnul vastutavad Euroopa Liidu õigusest tulenevalt oma välispiiride kontrolli eest peamiselt liikmesriigid. “Frontexi ülesanne on selle tegevuse toetamine, seda eriti erakorralise surve korral,” ütles ta.

Küsisin ka, kas lähitulevikus on ette näha ELi suuremaid ressursse idapiiri valvamiseks. Sellele vastas Euroopa Komisjoni liige, et ajavahemikul 2014–2020 on idapoolsel maismaapiiril asuvatele liikmesriikidele ehk Soomele, Eestile, Lätile, Leedule, Poolale, Slovakkiale, Ungarile ja Rumeeniale eraldatud Sisejulgeolekufondi piiride komponendi raames raha kokku 260,1 miljonit eurot.

Samuti rõhutas ta, et Frontexi 2015. aasta tegevuseelarvet on suurendatud 20 miljoni euro võrra, mis peaks võimaldama agentuuril rahastada käimasolevaid või kavandatud ühisoperatsioone ja reageerida kiiresti uutele hädaolukordadele, kaasa arvatud idapoolsel ELi maismaapiiril.