Euroopa Komisjon ei aktsepteeri Venemaa diskrimineerivat käitumist ühegi liikmesriigi suhtes

Viimasel ajal on mõned ELi liikmesriigid püüdnud saavutada Venemaalt erandit Venemaa poolt kehtestatud impordipiirangute osas ELis toodetud toidukaupadele. Kindlasti ei tohi tekkida olukorda, kus ELi liikmesriikide vahel tekib selles osas ebavõrdsus.
See saab juhtuda, kui Venemaa peaks loobuma toiduainete impordipiirangutest vaid mõne ELi riigi toodangu suhtes, jättes ülejäänud riikidele need jõusse.
Euroopa Komisjoni liikme Vytenis Andriukaitise sõnul on Euroopa Komisjon teadlik, et Venemaa teatas ELi põllumajandustoodetele kehtestatud kaubandusembargo võimalikust osalisest tühistamisest.
 
“Kaubanduspoliitika kuulub Euroopa Liidu ainupädevusse,” ütles Andriukaitis. “Praegu kaubandusembargo alla kuuluvate toodete ekspordi taastamine Venemaale peab toimuma rangelt ELi raamistiku kohaselt. Komisjon ei aktsepteeri Venemaa diskrimineerivat käitumist ühegi liikmesriigi suhtes,” lisas ta.