Lühikommentaar

Sund naistel oma nägu varjata on naiste õigusi ahistav. Selles pole kahtlust ega küsimust. Naiste õiguste piiramise vastu peab olema.Samas pole kindel, et kõikide küsimuste lahendamiseks on vaja seaduse sundi. Eesti ühiskond on kohati juba praegugi seadustega üle reguleeritud. Terves ja toimivas ühiskonnas peab olema ruumi ka eneseregulatsioonile. Kõike ei pea seaduste käskude ja keeldudega korraldama.

Arvan, et antud võimaliku, kuid vähetõenäoliselt tekkiva küsimuse lahendamiseks piisab just ühiskonna enda tugevusest naiste õiguste tagamisel ja tugevdamisel. Kui minna väga formaalseks, siis tekib hulgaliselt lisaküsimusi, mida täpselt keelustada, mis ulatuses jne. Ma usun ennekõike Eesti ühiskonna enda tugevusse ja terve mõistuse arvestatavasse osakaalu.