Küsimused seoses Rosatomi plaaniga rajada Sosnovõi Bori suur radioaktiivsete jäätmete hoidla

Saatsin Euroopa Komisjonile arupärimise seoses Venemaa riikliku aatomienergiaettevõtte Rosatom plaanidega rajada suur radioaktiivsete jäätmete hoidla Läänemere ning Eesti ja Soome vahetusse lähedusse Sosnovõi Bori.Vene riiklik aatomienergiaettevõte Rosatom kavandab suure radioaktiivsete jäätmete ladustamiskoha rajamist Leningradi oblastisse Sosnovõi Bori, mis on ELi liikmesriikide Eesti ja Soome vahetus naabruses. Lisaks on see asukoht Läänemere vahetus läheduses. Kokku kavatsetakse Läänemere vahetusse lähedusse ladustada esialgsetel andmetel 250 000 tonni radioaktiivseid jäätmeid.
Sellest tulenevalt küsisin oma arupärimises, millisel moel on Euroopa Liitu sellest kavast teavitatud ning milline on ELi seisukoht. Samuti küsisin, mida kavatseb EL ette võtta, arvestades nii Läänemere kui ELi liikmesriikide vahetut lähedust ja kuidas kavatseb EL aidata tagada oma liikmesriikide ja merekeskkonna turvalisuse selle projekti realiseerumisel.