ELi vaatlusmissiooni Gruusias ei tohi sisuliselt kärpida

Juhtisin ELi välisasjade kõrgele esindajale Federica Mogherinile saadetud pöördumises tähelepanu, et seitse aastat pärast Venemaa sissetungi Gruusiasse on Euroopa Liidu vaatlusmissioon endiselt ainuke rahvusvaheline vaatlusmissioon Gruusias ning selle eelarve kärpimine võrreldes varasemate aastatega ei ole kooskõlas Gruusia julgeolekuolukorraga.
EL kannab Gruusia toetamisel suurt vastutust ning selles ei tohi teha mingeid järeleandmisi. ELi vaatlusmissioonil on ka oluline julgeolekuolukorra stabiliseerija roll, arvestades, et Vene-Gruusia suhted on jätkuvalt pingelised.

Mogherini vastas, et EL on pühendunud konflikti lahendamisele ja toetab Gruusia territoriaalset terviklikkust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. “Euroopa Liidu vaatlusmissiooni mandaati on pikendatud 2016. aastani ja ametisse on nimetatud missiooni uus juht. Euroopa Liidu eriesindaja jätkab tegevust kohapeal ja kaaseesistujana Genfi rahvusvahelistel kõnelustel,” lisas Mogherini. 
ELi vaatlusmissiooni 2015. aasta eelarvest rääkides ütles Mogherini, et missiooni ülesehitust on optimeeritud võimaldamaks sihipärasemat järelevalvet, rohkem vahendeid usaldust suurendavatele meetmetele ja kindlamat analüütilist ja aruandlussuutlikkust. “Sellest tuleneb kokkuhoid missiooni 2015. aasta eelarves võrreldes 2014. aasta eelarvega,” lisas ta.
Halb areng on ka järjest tugevnev lepinguline seos Venemaa ning Lõuna-Osseetia ja Abhaasia nn võimude vahel.

Ka Mogherini rõhutas oma vastuses, et EL on väljendanud muret seoses Abhaasia de facto ametivõimude ja Venemaa vahel sõlmitud lepinguga, mis ei aita kaasa pingete vähenemisele ja usalduse suurendamisele piirkonnas.