EL julgustab müügist ülejäävaid toiduained annetama heategevuseks

Juhtisin Euroopa Komisjoni tähelepanu sellele, et Euroopa Liit peaks paremini reguleerima müügist ülejäävate toiduainete heategevuseks annetamist ja sellega ka toiduainete raiskamise vältimist.

Euroopa Komisjoni liige Vytenis Andriukaitis ütles oma vastuses, et Euroopa Komisjon toetab liikmesriikide algatusi võidelda toidu raiskamise vastu ja lihtsustada ohutu söödava toidu ümberjaotamist inimestele toiduks. “Komisjon teeb aktiivselt koostööd liikmesriikide ja sidusrühmadega, et kõrvaldada tõkked – nii regulatiivsed tõkked kui ka tegevuse, mis võivad takistada toidu annetamist, ning toetab heade tavade tutvustamist ELi tasandil,” lisas ta.

Prantsusmaa tegi hiljuti järgimist vääriva otsuse, mille kohaselt peavad toidukauplused müügist ülejäävad toiduained annetama heategevuseks. Seega peaks oluliselt vähenema toidu äraviskamine ja raiskamine ning ühtlasi saavad abivajajad lisatuge. Samalaadne korraldus võiks olla paremini reguleeritud kogu Euroopa Liidu tasandil.

Et toidujäätmete teket tõhusalt vältida, on Andriukaitise sõnul vaja võtta meetmeid mitmel tasandil. “Otsest tulemust annavad eelkõige meetmed, mis on asjaomaste isikutega otseselt seotud nii kohalikul, piirkondlikul kui ka riigi tasandil,” ütles ta. “Seepärast on reguleerivad asutused, kes töötavad tihedas koostöös toiduainete tarneahela osalistega nagu põllumajandusettevõtjad, tootjad, jaemüüjad, pangad ja tarbijad, parimas olukorras, et kavandada eesmärgistatud tegevust toidu raiskamise vähendamiseks ja ennetamiseks,” ütles Andriukaitis. Ta lisas, et sama kehtiks ka toidu annetamisega seotud praktiliste küsimute puhul, kui on vaja võtta arvesse selliseid konkreetseid tegureid nagu tarneahela struktuur ja toidupankade või muude heategevuslike organisatsioonide loomine ja nende töö korraldamine.