Eston Kohveri tänasest nn kohtuotsusest

Venemaa Pihkva kohtu nn otsus Eston Kohveri suhtes on ligi aasta kestnud inimõiguste rikkumise ja farsi senine vahetulemus. Jätkuvalt tuleb nõuda nii rahvusvaheliselt kui Eesti-Vene kahepoolses suhtlemises Eston Kohveri vabastamist ja kodumaale saatmist.
Eston Kohveri ebaseaduslikku kinnihoidmist pole põhjust nimetada kohtuprotsessiks, vaid tegemist on ränga poliitilise inimõiguste rikkumisega. Ükskõik, mida Eston Kohveri suhtes niinimetatud kohtuotsuses öeldakse, ei oma see mingit sisulist tähtsust. Tegemist on Vene eriteenistuse FSB tegevusega oma autoriteedi suurendamiseks FSB töötajaskonna ja kogu Venemaa silmis. Selle propagandategevuse hind on olnud juba ligi aasta Eston Kohveri elust.
Me ei tohi minna FSB avantüüriga kaasa, vaid peame nõudma koos liitlastega järjekindlalt Eston Kohveri vabastamist.
Kohveri röövimise ja vanglates hoidmise näol on tegu rahvusvahelise õiguse rikkumisega ning kõik sammud, mida Venemaa on tema suhtes ette võtnud, on poliitiline farss, milles suurimad kannatajad on Eston Kohver ja tema lähedased.
Seda saab Venemaa lõpetada vaid Kohveri vabastamisega. Samal seisukohal on lisaks Eestile ka Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu ning paljud demokraatlikud riigid.
Mida kauem Kohveri kinnipidamine kestab, seda rohkem kahjustab see Venemaa rahvusvahelist kuvandit. Kohveri edasist kinnihoidmist peavad erilise tähelepanuga jälgima ka rahvusvahelised inimõiguste kaitse organisatsioonid.