25 miljoni välisukrainlase kogemusi saab Ukraina muutusteks paremini ära kasutada

Osalesin Odessas Ukraina noorte diasporaa aastakongressi. Välismaal elavad ukrainlased, keda on üle 25 miljoni, saavad anda oma kogemuste kaudu olulise panuse Ukraina arengusse ja reformidesse.

Enamik välisukrainlasi elab demokraatlikes õigusriikides, milliseks ka Ukraina soovib saada ning seetõttu oleks Ukraina juhtidest tark kasutada ära ka välisukrainlaste potentsiaal ja kogemus.

Ukraina normaalse arengu suurim pidur on Vene agressioon Ida-Ukrainas, mis peab lõppema ning loodetavasti on 1. septembrist võimalik jõustada ka uus tegelik vaherahu, mis loob eeldused ka Ukraina territoriaalsel terviklikkusel põhinevaks poliitiliseks lahenduseks. Ukraina kogukonnad saavad erinevates riikides kohaliku poliitika kaudu mõjutada ka erinevate riikide valitsusi Ukrainat rahu saavutamiseks selgelt toetama. Näiteks Eesti ukrainlaste kogukond on väga nähtav ja selgete hoiakutega.

Lisaks rahu saavutamisele on Ukraina suur ülesanne õigusriigi kindlustamine, majandusreformid ja nende abil ka võitlus korruptsiooniga. Ka siin saab välisukrainlaste abi ja kogemus olla ulatuslik.

Euroopa Liidu poolt on oluline pidada lubadust ja võimaldada lähitulevikus lisaks vabakaubandusele Ukraina kodanikel reisida viisavabalt ELi riikidesse. Ka see annaks tõuke Ukraina muutumisele tugevaks demokraatiaks ja õigusriigiks.