EL ja Eesti peavad seoses kasvavate riskidega Kesk-Aasia riikidesse rohkem panustama

Juhtisin Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini tähelepanu sellele, et Kesk-Aasia riigid on üha suurema poliitilise, majandusliku ja julgeolekuga seotud surve all. Venemaa avaldab neile survet, et nad ühineksid Euraasia Liiduga. ISIL ohustab nende riikide julgeolekut järjest enam. Seoses sellega peab EL senisest palju enam Kesk-Aasia riikidesse panustama.

Ka Eesti võiks laiendada arengukoostööalast tegevust Kesk-Aasia riikidesse, kus usaldus Eesti suhtes on suur. ELi praegust Kesk-Aasia strateegiat tuleb oluliselt tõhustada ja konkreetsemaks muuta ning seda tuleb igas Kesk-Aasia riigis eraldi rakendada.

Mogherini ütles oma vastuses, et ELi eesmärk on jääda Kesk-Aasiale usaldusväärseks ja pikaajaliseks partneriks. “EL on otsustanud suurendada kuni 2020. aastani Kesk-Aasiaga tehtava koostöö eelarvet. Muudetud Kesk-Aasia piirkonnastrateegias toonitab EL üha suurenevaid erinevusi viie riigi vahel,” ütles ta.

EL püüab Mogherini sõnul ka edendada usaldusväärsemat investeerimiskeskkonda, kohtureformi ja korruptsioonivastast võitlust Kesk-Aasias. “EL jätkab koostööd inimõiguste, õigusriigi põhimõtte ja hea juhtimistava vallas,” ütles ta. “Lisaks tugevdatakse koostööd julgeoleku ja stabiilsuse ning loodusvarade säästva majandamise alal. EL kohandab oma meetmeid vastavalt uutele tuvastatud probleemidele ning arendab edasi algatusi rände, terrorismivastase võitluse ja piirijulgeoleku vallas,” lisas Mogherini oma vastuses.