Euroopa Parlament arutab täiskogus Eston Kohveri inimõiguste rikkumist

Järgmisel neljapäeval, 10. septembril arutab Euroopa Parlament täiskogu istungil Strasbourgis Eston Kohveri ning Ukraina filmitegija Oleg Sentsovi ja aktivisti Aleksander Koltšenko inimõiguste rikkumist Venemaa poolt. Euroopa Parlamendil on kavas vastu võtta ka resolutsioon.

Tuleb jätkata ja tugevdada rahvusvahelist survet Venemaale, et hiljuti ebaseaduslikult pikaks ajaks vangi mõistetud Eston Kohver, aga ka Ukraina filmitegija Oleg Sentsov, lendur Nadija Savtšenko ja aktivist Aleksander Koltšenko vabastataks.

Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu ja teised demokraatlikud organisatsioonid peavad hoidma teemat tugevalt päevakorras kuni need ebaseaduslikult vangi mõistetud inimesed on vabastatud. Samuti on vajalik riikide kahepoolses suhtluses Venemaaga seda joont hoida, et inimõiguste rikkumine lõpeks.