ELi riikide ebaühtlane panustamine põgenikekriisi lahendamisel kasvatab ELi sees pingeid

Homme arutab Euroopa Parlament põgenikekriisi.
Kui põgenikekriisile ei suudeta või ei taheta kiiresti inimlikku ja toimivat lahendust leida, siis kasvab oluliselt risk Euroopat lõhenemiseks. Selle kriisi lahenduskäik mõjutab olulisel määral ka Euroopa Liidu tulevikku.

Viimased nädalad on näidanud, et Euroopa asüülisüsteem ei toimi nii nagu peab. Praeguses olukorras ei ole kõikjal Euroopas suudetud sõjapõgenikega inimlikult toime tulla. Kuid põgenikekriis on hallatav ja selle inimliku lahendamisega saab Euroopa Liit hakkama, kui kõik riigid aitavad.

Mõned riigid teevad tõsiseid pingutusi, kuid samas mitmed pole seni panustanud. Sellised kontrastid kasvatavad kiiresti pingeid ka ELi liikmesriikide vahel. Seetõttu peaksid inimlikku arvestatavat lahendust põgenikekriisi lahendamiseks pakkuma kõik liikmesriigid.

Euroopa Parlament mõistis täna hukka ka müüride ehitamise ELi piiridele. Samuti heitis Euroopa Parlament ette turvaliste ja legaalsete liikumisteede puudumist sõjapõgenikele.

Sel aastal on Vahemerel hukkunud 2800 põgenikku ning Euroopasse on jõudnud 360 000 inimest, mis on 0,07% Euroopa rahvastikust.

Samas on ka Ladina-Ameerika riigid hakanud Süüria sõjapõgenikke vastu võtma ning ka USA peaks rohkem panustama.