EL ei tohi lasta Valgevenel endaga manipuleerida

Euroopa Liit ei tohi lasta end Valgevenel manipuleerida ning vaja on põhimõttelisi muutusi Valgevene ühiskonna avanemisel.

Valgevene otsus vabastada kuus poliitvangi on hea uudis, kuid samas pole selline samm Valgevene puhul olupoliitilistel põhjustel midagi uut. Teame juba varasemast, et Valgevenes vabastatakse poliitilisi kinnipeetuid siis, kui on vaja midagi saada Euroopa Liidult. See on Valgevenes saanud käitumismustriks, et osa poliitvange vabastatakse ja mõni aeg hiljem vahistatakse järgmised. Sellest ei saa lasta end enam ära petta. Valgevene peab tegema palju rohkem demokraatia ja kodanikuõiguste olukorra parandamiseks.

Ka Valgevene peatsed presidendivalimised on test selle riigi olukorra osas. Valgevene opositsioonile ja kodanikuühiskonnale tuleb tagada sõnavabadus ja poliitilised õigused. Vabade ja ausate valimiste läbiviimiseks peab Valgevene rakendama OSCE soovitusi ning kõikidel presidendikandidaatidel peavad olema võrdsed võimalused valimiskampaania korraldamiseks ja kõik erakonnad peavad olema esindatud kõikidel valimiskomisjoni tasanditel. Praegu see paraku nii ei ole. Vajalik on ka tagada OSCE valimisvaatlejatele täielik juurdepääs valimiste jälgimiseks.

Ühtlasi on vajadus viisalihtsustuseks ELi ja Valgevene vahel. Valgevene elanike reisimise lihtsustamine ELi on parim viis tutvustada Euroopa väärtusi.

Valgevene on jäänud Euroopas ainsaks riigiks, mis rakendab karistusena surmanuhtlust. Jätkame ka tulevikus sellele probleemile tähelepanu juhtimist, kuni Valgevene otsustab surmanuhtluse kaotada.