Nord Streami laiendamine ei tugevda Euroopa energiajulgeolekut

Euroopa Komisjoni liige Arias Cañete vastas minu ja teiste europarlamendi saadikute arupärimisele seoses uute Nord Streami gaasitorude rajamise plaaniga, et energiajulgeolek on üks ELi peamisi prioriteete. “Energialiidu raamstrateegia kohaselt on energiavarustuse mitmekesistamine määrava tähtsusega, et tagada turvaline energiavarustus ELi kodanikele ja ettevõtetele. Selles kontekstis on EL eelkõige pühendunud gaasitarnijate, vastaspoolte ja tarnekanalite mitmekesistamisele,” ütles ta.

Oma arupärimises Euroopa Komisjonile juhtisin Euroopa Komisjoni tähelepanu Vene riikliku gaasifirma Gazprom ning kolme ELi riikide ettevõtte Shell, E.ON ja OMV kokkuleppele laiendamaks Nord Streami gaasitoru projekti.

Arvestades praegust rahvusvahelist olukorda ja ELi eesmärki suurendada oma energiajulgeolekut ning vähendada energiasõltuvust Venemaast, on antud plaan vastupidine nendele eesmärkidele. Venemaa kasutab energiat ka poliitilise relvana ning praegused Nord Streami laiendamise plaanid on negatiivne uudis Ukrainale, kuivõrd arvestatav osa Venemaalt imporditud gaasist jõuab Euroopasse läbi Ukraina.

Cañete sõnul püüab Euroopa Komisjon siiski luua omavahel rohkem ühendatud ja konkurentsivõimelisemat gaasiturgu Euroopas, näiteks lõunapoolse gaasikoridori või gaasibörside loomisega Vahemere piirkonnas. “Lisaks tehakse selle nimel tööd ka Kesk- ja Kagu-Euroopa gaasivõrkude ühendamiseks. Ja ka veeldatud maagaasi ning hoidlaid käsitleva ELi strateegia raames,” lisas ta.

Euroopa Komisjon võttis Cañete sõnul teadmiseks Gazpromi poolt koos OMV, Shell ja E.ON esitatud teate kavatsuse kohta ehitada veel kaks Nord Streami gaasijuhtme haru. “Gaasitransporditaristu ehitamine, millega suurendatakse Nord Streami gaasijuhtme läbilaskevõimet, on eelkõige äriline otsus,” leidis ta. “Sellega seoses tuletab komisjon meelde, et iga uus gaasijuhe ELi territooriumil peab olema ehitatud ja seda tuleb käitada täielikus kooskõlas kohaldatavate ELi õigusaktidega, sealhulgas energia siseturu kolmanda paketi ning riigihanke- ja konkurentsieeskirjadega,” lisas Canete.

Cañete kinnitas, et komisjon jälgib nende eeskirjade täitmist ja jätkab energiaallikate, tarnijate ja tarneteede mitmekesistamist, sest see on määrava tähtsusega, et tagada turvaline ja vastupidav energiavarustus Euroopa elanikele ja ettevõtetele.