ELi kodanikest ISILi võõrvõitlejad on terrorismirisk Euroopale

Euroopa Komisjoni liige Dimitris Avramopoulos ütles vastuseks minu arupärimisele seoses Euroopa riikidest äärmusrühmituse ISILi ridadesse siirduvate võõrvõitlejatega ning ELi plaanidega selle probleemiga tegelemisel, et liikmesriigid peavad oma õiguses raske kuriteona sätestama reisimise terrorismiakti kavandamise või elluviimise eesmärgil.

ISILi ridadesse siirduvate ja sealt naasvate Euroopa Liidu kodanikest võõrvõitlejate kujul on tegemist kasvava julgeolekuriskiga Euroopale, kuivõrd mingil hetkel naasevad osa nendest inimestest tagasi Euroopasse koos uute sidemetega, oskustega ja radikaalsete äärmuslike ideedega.

Avramopoulose sõnul on Schengeni infosüsteem osutunud tõhusaks vahendiks teabe vahetamisel terrorismis kahtlustatavate isikute kohta. Lisaks toetab Euroopa Komisjon koos liikmesriikidega ühtsete riskinäitajate väljatöötamist, mis võimaldaksid välispiiril tehtava kontrolli käigus kasutada vajalikke andmebaase.

“Paljud liikmesriigid tugevdavad oma õiguslikke vahendeid terrorismi eesmärgil toimuva reisimise ärahoidmiseks ja selle eest vastutusele võtmiseks,” ütles ta.

Avramopoulose sõnul on terrorismiaktidest ja muudest kuritegudest Euroopale lähtuva ohu kõrvaldamiseks eriti oluline hoida ära radikaliseerumist.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s