ELi kodanikest ISILi võõrvõitlejad on terrorismirisk Euroopale

Euroopa Komisjoni liige Dimitris Avramopoulos ütles vastuseks minu arupärimisele seoses Euroopa riikidest äärmusrühmituse ISILi ridadesse siirduvate võõrvõitlejatega ning ELi plaanidega selle probleemiga tegelemisel, et liikmesriigid peavad oma õiguses raske kuriteona sätestama reisimise terrorismiakti kavandamise või elluviimise eesmärgil.

ISILi ridadesse siirduvate ja sealt naasvate Euroopa Liidu kodanikest võõrvõitlejate kujul on tegemist kasvava julgeolekuriskiga Euroopale, kuivõrd mingil hetkel naasevad osa nendest inimestest tagasi Euroopasse koos uute sidemetega, oskustega ja radikaalsete äärmuslike ideedega.

Avramopoulose sõnul on Schengeni infosüsteem osutunud tõhusaks vahendiks teabe vahetamisel terrorismis kahtlustatavate isikute kohta. Lisaks toetab Euroopa Komisjon koos liikmesriikidega ühtsete riskinäitajate väljatöötamist, mis võimaldaksid välispiiril tehtava kontrolli käigus kasutada vajalikke andmebaase.

“Paljud liikmesriigid tugevdavad oma õiguslikke vahendeid terrorismi eesmärgil toimuva reisimise ärahoidmiseks ja selle eest vastutusele võtmiseks,” ütles ta.

Avramopoulose sõnul on terrorismiaktidest ja muudest kuritegudest Euroopale lähtuva ohu kõrvaldamiseks eriti oluline hoida ära radikaliseerumist.