Euroopa Komisjoni hinnangul on Eesti kalatoodete impordikeeld Venemaale põhjendamatu ja ebaproportsionaalne

Euroopa Komisjoni liige Vytenis Andriukaitis ütles vastuses minu arupärimisele seoses Eestile Venemaa poolt kehtestatud kalatoodete sisseveokeeluga, et Euroopa Komisjon on võtnud ühendust Venemaa ametiasutustega, juhtinud nende tähelepanu keelu ebaproportsionaalsusele ning väljendanud tõsist muret seoses Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO nõuete ja keelu kokkusobimatusega.

“Euroopa Komisjon taotles keelu tühistamist ja väljendas oma valmisolekut arutada alternatiivmeetmeid seoses ohutusprobleemidega, mis Vene poolel võivad tekkida,” ütles Andriukaitis oma vastuses. “Euroopa Komisjoni pöördumisest on möödunud rohkem kui kuu, ent Venemaalt ei ole seni vastust saadud,” tõdes ta.

Juhtisin Euroopa Komisjoni tähelepanu sellele, et Venemaa poolt impordilitsentside jaoks mais inspekteeritud Eesti kalatöötlemisettevõtted vastavad kõikidele ELi nõuetele ning kalakonservide sisseveokeelu otsust tuleb vaadelda Venemaa sisseveokeelu kontekstis Euroopa Liidu toidukaupadele. Kalatoodete impordipiirang vaid Eesti ja veel mõne ELi riigi toodangule on selgelt diskrimineeriv ka võrreldes ELi teiste riikidega ning sel pole mingit pistmist toodete kvaliteediga.

Andriukaitise sõnul põhineb ELi toiduohutussüsteem järelevalvel, reageerimisvõimel ja teadusuuringutel ning selle usaldusväärsus on tuntud kogu maailmas. “Venemaa Föderatsioon kasutab sageli sanitaarmeetmeid põhjendamatult ja ebaproportsionaalselt, et varjata oma tegelikke motiive kaubanduspiirangute kehtestamisel. Käesolev juhtum on üks näide sellest,” lisas ta.

Euroopa Komisjon peab Andriukaitise sõnul sidet asjaomaste liikmesriikidega edasiste sammude suhtes. “Samuti kasutab Euroopa komisjon kõiki olemasolevaid võimalusi selle teema tõstatamiseks, et teha lõpp olukorrale, kus kaubandusmeetmeid kasutatakse poliitilistel ja protektsionistlikel eesmärkidel,” lisas ta.

Andriukaitise sõnul ei ole ühise kalanduspoliitika raames ega Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist tootjatele erandlikes tingimustes ette nähtud otsetoetusi, mida kohaldatakse näiteks piimandussektoris eelmisel aastal Venemaa kehtestatud keelu tõttu. “Samal ajal on kooskõlas ühise kalanduspoliitika ja riigiabialaste õigusnormidega võimalik Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi uute tegevusprogrammide raames toetada turustustegevust, turgude mitmekesistamist ja reklaami ning saada ladustustoetust, et hüvitada praegu tekkinud kahju, mis tuleneb kalatöötlemissektori olulise turu kadumisest,” ütles ta. “Komisjon on juba teatanud oma valmisolekust hakata uurima praktilisi lahendusi seoses kvootide paindliku jaotamisega, kui tänu sellele oleks võimalik vähendada keelu negatiivset mõju asjaomase liikmesriigi jaoks,” lisas Andriukaitis.