Mistrali sõjalaevade jõudmine Venemaani Egiptuse kaudu ei ole välistatud

Esitasin arupärimise Euroopa Komisjonile, kuidas on võimalik Euroopa Liidul või Prantsusmaal tagada, et pärast Prantsuse Mistral-tüüpi laevade müüki Egiptusele ei jõua need siiski edasi Venemaa kasutusse.
Prantsusmaa teatas mõni nädal tagasi, et Venemaa tellimusel ehitatud Mistral-tüüpi sõjalaevu Venemaa Ukraina-agressiooni tõttu siiski Venemaale üle ei anta ja tehing tühistatakse. Uute laevaostuhuviliste seas on esiplaanile jäänud Egiptus. Samas on Egiptuse sõjaline koostöö Venemaaga praeguse Egiptuse juhtkonna ajal oluliselt tihenenud. Ka on Venemaa Lähis-Idas asunud otseselt sõjaliselt tegutsema. Seega tunnen huvi, kas ja kuidas on võimalik tagada, et need laevad Egiptuse kaudu siiski Venemaa valdusesse ei jõua ning millised võimalused on siin Euroopa Liidul ja Prantsusmaal näiteks lepingusätete abil seda takistada.
Arvestades Venemaa sõjalist aktiivsust nii Ukrainas kui ka Süürias, tingib see ka selle riigi vajaduse jätkuvaks sõjaväetehnika moderniseerimiseks ja tugevdamiseks.