Põhja- ja Lõuna-Korea taasühinemisel tuleks eeskujuks võtta Saksamaa taasühinemine 25 aastat tagasi

Euroopa Parlamendis toimus kõrgetasemeline Korea taasühinemist käsitlev konverents “70 years of division: the role of the European Union for the future of the Korean Peninsula. Learning after 25 years of German reunification”, kus esinesin avakõnega.

Ütlesin, et viimase poolitatud riigi taasühinemine on vältimatu, sest inimeste kunstlik eraldamine ei saa nüüdismaailmas pikalt püsida. Korea taasühinemisel tuleks eeskuju võtta Saksamaa taasühinemisest 25 aastat tagasi.

Korea on olnud lahutatud 70 aastat. See on pikk aeg, mille jooksul kaks Koread on teineteisest kaugenenud, seda nii poliitilises, majanduslikus kui kultuurilises mõttes.

Lõuna-Korea on edulugu nii Aasias kui ka maailmas laiemalt, olles innovaatiline inimõigusi ja demokraatiat austav turumajanduslik riik. Lõuna-Korea on ka järjest aktiivsem rahvusvahelistes küsimustes ning omab olulist rolli stabiilsuse ja majandusliku heaolu tagamisel Aasias.

Põhja-Koreas on pilt hoopis teine. Inimesed elavad vaesuses, paljud kannatavad repressioonide all ning inimõiguste rikkumised on pidevad. Põhja-Korea elanikel puudub ligipääs väljastpoolt tulevale infole. Ka ÜRO kriitika ja tegevus ei ole Põhja-Korea juhti takistanud jätkamast tuumaprogrammiga, naaberriigi ähvardamist ja pingete tekitamist piiril.

2000. aasta juunis allkirjastasid Põhja- ja Lõuna-Korea ühisdeklaratsiooni, milles mõlemad pooled lubavad otsida võimalusi rahumeelseks taasühinemiseks. Selge on see, et taasühinemise püüdlused nõuavad dialoogi. Paraku on tänaseks jõutud olukorda, kus kaks osapoolt praktiliselt ei suhtlegi.

Ühildades Põhja-Korea noort oskustööjõudu Lõuna-Korea kõrgeltarenenud tehnoloogia, infrastruktuuri ja kapitaliga ning arvestades Korea head strateegilist asukohta, annaks taasühinemine suure majandusliku tõuke. Samas tuleb arvesse võtta ka rahalist panust, mis läheks põhja elatustaseme ühtlustamiseks lõunaga.

Ka kahe Korea ühinemise viis on oluline. Parim oleks rahumeelne ühinemine ilma ebastabiilse vaheperioodita. Nii näiteks õnnestus taasühinemine korraldada Saksamaal ning see oleks ka parim variant Koreale.

Taasühinemises mängivad olulist rolli teised suurriigid nagu Hiina, Venemaa, Jaapan ja Ameerika Ühendriigid ning nende poliitika selles regioonid. ELi ülesanne on sellise õhkkonna loomine, mis parandaks usaldust kahe riigi vahel ja looks võimaluse dialoogiks.

Korea ühinemine kõrvaldaks maailmast ulatusliku probleemi. Sellega kaasneks mingil hetkel majanduse elavnemine ning Põhja-Korea elanikud vabaneksid julma režiimi alt.