Iraani tuumakokkulepe loob võimalusi lääneriikide ja Iraani koostööks Süüria kodusõja lõpetamisel

Iraani tuumakokkulepe loob head alused tihedamaks ELi-Iraani koostööks, muuhulgas Lähis-Ida kriisidele lahenduse leidmisel. Samas peab Euroopa Liit jätkuvalt tõstatama inimõiguste rikkumisi Iraanis.

Kokkulepe Iraaniga vähendab tuumaohtu. Järgnevalt tuleb üles ehitada usaldust Iraani ja lääneriikide vahel. Loomulikult on ka vajalik Iraani tuumaobjektide inspekteerimine ning leppe tingimustest kinnipidamise järelevalve.

Loodetavasti on sanktsioonide kaotamine Iraanile positiivseks tõukeks majanduse ergutamisel ja elanike heaolu edendamisel. Ühtlasi näen Iraanis potentsiaali olla abiks Lähis-Ida piirkonna kriiside lahendamisel, sealhulgas Süüria kodusõja lõpetamiseks lahenduste leidmisel ning terrorismiga võitlemisel.

Ka väärib tunnustust Iraani tegevus pagulaste suunal – Iraan on juba vastu võtnud üle miljoni pagulase Afganistanist.

Viimase aja positiivsete arengute kõrval ei saa aga unustada inimõiguste murettekitavat olukorda Iraanis. Paljude süütute inimeste vangistamine, julmad karistused ja piinamised peavad lõppema. Euroopa Liit peab kohtumistel Iraani esindajatega neid probleeme järjepidevalt tõstatama.