Nord Streami laiendamine on vastuolus kavaga suurendada Euroopa energiajulgeolekut

Euroopa Parlament arutas eile hilisõhtul Strasbourgis täiskogu istungil Vene Gazpromi kava laiendada Nord Streami gaasitoru projekti ning rajada uued ühendused.

Arvestades praegust rahvusvahelist olukorda ja ELi eesmärki suurendada oma energiajulgeolekut ning vähendada energiasõltuvust Venemaast, siis on antud plaan vastupidine nendele eesmärkidele. Venemaa kasutab energiat ka poliitilise relvana ning praegused Nord Streami laiendamise plaanid on negatiivne uudis Ukrainale, kuivõrd arvestatav osa Venemaalt imporditud gaasist jõuab Euroopasse läbi Ukraina.

Juba suvel juhtisin oma arupärimises Euroopa Komisjonile tähelepanu Vene riikliku gaasifirma Gazprom ning kolme ELi riikide ettevõtte Shell, E.ON ja OMV kokkuleppele laiendamaks Nord Streami gaasitoru projekti.

Energiajulgeolek on üks ELi peamisi prioriteete. Energialiidu raamstrateegia kohaselt on energiavarustuse mitmekesistamine määrava tähtsusega, et tagada turvaline energiavarustus ELi kodanikele ja ettevõtetele. Selles kontekstis on EL eelkõige pühendunud gaasitarnijate ja tarnekanalite mitmekesistamisele. Gazpromi osakaalu kasv ELi turul on nende põhimõtetega vastuolus.