ELi riikide ettevõtted peavad järgima tegutsemispiiranguid Krimmis

Euroopa Liit peab omalt poolt tegema kõik Vene annektsiooni lõpetamiseks Krimmis ning seetõttu on oluline, et ELi riikides registreeritud ettevõtted ei tegutseks Krimmis või koostöös Krimmi ettevõtetega.

ELi välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini ütles mulle saadetud selgituses, et kooskõlas Krimmi ebaseadusliku annekteerimise mittetunnustamise poliitikaga kehtestas EL piiravaid meetmeid takistamaks investeeringuid ja kaubavahetust Krimmi teatud sektorites.

“Investeeringukeeld hõlmab taristuprojekte transpordi, telekommunikatsioonide ja energeetika valdkonnas,” selgitas Mogherini. “Kaubanduskeeld puudutab transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektorit, samuti nafta, gaasi ja mineraalide geoloogilist luuret ja tootmist,” ütles ta ning lisas, et EL on ka kehtestanud piirangud turismiteenustele, näiteks kruiisilaevadele. Meetmed kehtivad isikute ja üksuste suhtes ELi jurisdiktsioonis.

Mogherini lisas, et käesoleva aasta juunis pikendas EL Krimmi puudutavaid sanktsioone kuni 2016. aasta juunini.

“ELi äriühingute teavitamiseks piirangutest on EL spetsiaalse kirjaliku teabe, mis saadeti liikmesriikidele ja ELi ettevõtjate katusühendustele palvega, et need levitaksid seda oma liikmete seas, ning muudele huvi väljendanud sidusrühmadele,” lisas ta.

Ühtlasi rõhutas Mogherini, et sanktsioonide rakendamine on peamiselt liikmesriikide ja liikmesriikide pädevate asutuste ülesanne.