Euroopa Komisjon jälgib Vene Rosatomi plaani rajada Sosnovõi Bori suur radioaktiivsete jäätmete hoidla

 Euroopa Komisjoni liige Arias Cañete vastas mulle seoses Venemaa Rosatomi plaaniga rajada Eesti ja Soome vahetusse lähedusse Sosnovõi Bori suur radioaktiivsete jäätmete hoidla, et Euroopa Komisjon jätkab kõnealuse küsimuse jälgimist.

Juhtisin Euroopa Komisjoni tähelepanu seoses Venemaa riikliku aatomienergiaettevõtte Rosatom plaanidega rajada suur radioaktiivsete jäätmete hoidla Läänemere ning Eesti ja Soome vahetusse lähedusse Sosnovõi Bori.

 

Küsisin Euroopa Komisjonilt, millisel moel on Euroopa Liitu sellest kavast teavitatud ning milline on ELi seisukoht. Samuti küsis ta, mida kavatseb EL ette võtta, arvestades nii Läänemere kui ELi liikmesriikide vahetut lähedust ja kuidas kavatseb EL aidata tagada oma liikmesriikide ja merekeskkonna turvalisuse selle projekti realiseerumisel.
Canete sõnul teavitas Rosatom Euroopa Komisjoni, et kuigi piirkonda kavatseti ehitada madala radioaktiivsusega jäätmete maapinnalähedase lõppladustamise rajatis, on need kavad kuni projekti majandusliku elujõulisuse täiendava analüüsini praegu peatatud. “Komisjonil ei olnud aga võimalik selle väite paikapidavust iseseisvalt kontrollida,” lisas ta.

 

Cañete viitas ühiskonventsioonile, millega on ühinenud kõik ELi liikmesriigid, Venemaa ja EURATOM ning mille kohaselt lasub lõplik vastutus radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutuse tagamise eest riigil. “Programmi TACIS raames on komisjon toetanud Leningradi oblasti jaama ning organisatsiooni RADON rahvusvaheliste ohutusstandardite täitmisel. Venemaa lõpetas koostöö ühepoolselt 2008. aastal,” lisas ta.

 

Cañete sõnul jätkab komisjon kõnealuse küsimuse jälgimist ning võib tõstatada selle küsimuse oma Venemaa partneritega asjakohastel foorumitel, kuna Rahvusvaheline Kohus on tunnustanud projektide piiriülese mõju analüüsimise kohustust.

 

“Iga ELi liikmesriik on kohustatud jälgima radioaktiivsust õhus, vees ja pinnases. Kõik Läänemeremaad, sealhulgas Venemaa, osalevad radioaktiivsuse seirel Läänemerel, mida koordineerib HELCOM, kuhu kuulub ka Euroopa Liit,” ütles Cañete. “Lisaks kogub Venemaa andmeid keskkonna kiirgustaseme kohta. Samuti peavad ELi kuuluvad Läänemeremaad merestrateegia raamdirektiivi alusel jälgima merekeskkonda ja võtma meetmeid, et saavutada 2020. aastaks nende mereakvatooriumi hea keskkonnaseisund,” lisas ta.