Negatiivsed arengud Gruusia sisepoliitikas seavad ohtu riigi senised pingutused ELi suunal

Kohtusin Gruusia parlamendi väliskomisjoni esimehe Tedo Japaridzega Strasbourgis. Viimased arengud Gruusia sisepoliitikas on väga murettekitavad ning seavad ohtu riigi senised pingutused Euroopa Liidu suunal ja muudavad küsitavaks õiglaste parlamendivalimiste läbiviimise.

Vaatamata heale uudisele, et Gruusia on teinud edusamme ELi-Gruusia assotsieerimiskava rakendamisel, seavad viimased arengud Gruusias ohtu riigi stabiilsuse ja demokraatia. Näiteks on ajakirjandusvabaduse ja lähenevate parlamendivalimiste seisukohalt murettekitavaks riigi tegevus telekanali Rustavi 2 ülevõtmisel.

Küsitav trend on Gruusia endiste riigijuhtide kinnipidamised ja süüdimõistmised, mis on puudutanud nii endist peaministrit kui presidenti, aga ka kaitseministrit ja Tbilisi endist linnapead. Teated sagedasest eelvangistuse kuritarvitamisest ja süütuse presumptsiooni rikkumistest on murettekitavad.

Soovin Gruusia selget demokraatlikku arengut ja lähenemist Euroopa Liidule ning seetõttu on oluline pöörata sõprade kriitikale tõsist tähelepanu.

Euroopa Komisjon ja Euroopa välisteenistus peavad arenguid Gruusias tähelepanelikult jälgima. Gruusia valitsuselt ootame õiglaste parlamendivalimiste tagamist ja ELi suunal liikumise jätkamist.