Ukraina kodanikele ELiga viisavabadus sõltub Ukraina ametiasutustest

Euroopa Komisjoni liige Dimitris Avramopoulos vastas minu päringule seoses Ukraina kodanikele viisavabaduse kehtestamise ettevalmistustega, et selle edu sõltub, kui kiiresti ja tulemuslikult Ukraina ametiasutused suudavad täita kõik Euroopa Liidu viisanõude kaotamise tegevuskava kriteeriumid.
 Euroopa Liidu otsus võimaldada Ukraina kodanikel viisavabalt ELi reisida oleks lisaks selle praktilisele väärtusele praegusel ajal Ukrainale ka oluliseks poliitiliseks ja emotsionaalseks toeks. Agressioon Ida-Ukrainas pole lõppenud. Ukraina ühiskond on jätkuvalt stressis, samas tuleb edasi liikuda reformide ja suurte muutustega. Viisavabadus Euroopa Liiduga annaks tõuke Ukraina arengule ning näitaks, et Euroopa toetab keerulises olukorras olevat Ukraina ühiskonda.
ELi ja Ukraina vahelist viisadialoogi alustati 2008. aastal. Avramopoulose sõnul oli esimene konkreetne samm 2010. aastal esitatud viisanõude kaotamise tegevuskava. Euroopa Komisjon leidis 27. mail 2014 aastal, et Ukraina on täitnud viisavabaduse tegevuskava esimese etapi kriteeriumid.
 “Reformid ja tulemused peavad olema jätkusuutlikud. Konkreetne edu sõltub sellest, kui kiiresti ja tulemuslikult suudavad Ukraina ametiasutused täita kõik viisanõude kaotamise tegevuskava kriteeriumid,” ütles ta ning lisas, et tänavu septembris toimunud hindamismissioonide põhjal koostab komisjon 2015. aasta lõpuks olukorrast aruande.